پروژه توانمندسازی محیط زیستی مانیز

پروژه مانیز با شعار مانیز مردمی هستیم دو هدف را همزمان در نظر قرار دادیم. محصول اجتماعی برای مبارزه با مصرف بی رویه پلاستیک به بازار ارایه دهیم و از طریق خرده فروشان آگاه آن را در دسترس مردم کنیم. توانمند کردن زنان سرپرست خانواده در محیط های شبه واقعی کار که دارای ویژگی های زیر باشند: زنانه_ آموزش همزمان با کارورزی _با پشتیبانی فرایندهای مددکاری اجتماعی_غیر سود محور و با اولویت اهداف توانمندسازی. در این پروژه، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بخش اجتماعی را نه فقط با ماهیگیری یاد دادن بلکه با ایجاد فضای امن برای ماهیگیری توانمند کردیم. بنابراین مانیز نه ماهی میدهد، نه صرفا ماهیگیری یاد می دهد بلکه درصدد است صنعت ماهیگیری را تغییر دهد. در فاز اول پروژه که در مرداد ۹۴ شروع شد با آموزش حین کار پنج خانم سرپرست خانوار آغاز کردیم و در سال ۹۵ این تعداد به ۳۰ خانم سرپرست خانوار رسید. چون قصد توانمندسازی داشتیم با موسسات دیگر اجتماعی هم همکاری و ائتلاف کردیم تا هم افزایی بیشتری برای توانمندسازی ایجاد شود. به این ترتیب خانم های سرپرست خانوار تحت پوشش خیریه ها را انتخاب میکردیم و در یک دوره سه تا چهار ماهه با انجام کارهای ساده و به تدریج پیچیده واجد مهارت خیاطی آن هم در حین کار میشدند. در طول دوره هم دستمزد عادلانه با توجه به شرایط خانم ها پرداخت می شد تا انگیزه ای برای ادامه مسیرشان باشد. بعد از گذشت ۲ سال خانم های فاز اول به توانمندی هایی از نظر فنی و رفتار سازمانی رسیدند که توانستند از پروژه مانیز خارج شده و وارد فاز تولیدات پیچیده تر مانند مانتو و لباس شوند حتی برای شرکتها و کارگاه های واقعی در محیط کسب و کار به عنوان نیروی کار ماهر کار کنند.

 

شبکه های اجتماعی پروژه مانیز


سایت:www.maaniz.org

اینستاگرام :www.instagram.com/maa_niiz

تلگرام :https://t.me/maa_niz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پروژه "طراحی آرمانی خیریه توانمندساز"

این پروژه مشاوره در سال 1392 برای تغییر سازمانی موسسه خیریه صدیقین با رسالت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط گروه مشاوره بخش سوم در مدت یک سال و نیم به انجام رسید.
 

 

 

 

 


پروژه های آموزش کارآفرینی به مددجویان کمیته امداد

این پروژه از سال 1393 در شهرهای قائن، سربیشه، بیرجند، طبس، سمنان و کرمان توسط تیم موسس به صورت فرد حقیقی شروع شده است.

 

 

 

 


پروژه آموزش کارآفرینی استراتژیک به ستاد کمیته امداد

ااین پروژه در راستای ماموریت های موسسه و رسالت توسعه کارافرینی اجتماعی، همزمان با پروژه آموزش مددجویان کمیته امداد در معاونت های اشتغال و خودکفایی استان های خراسان جنوبی، کرمان و سمنان توسط تیم موسس اجرایی شده است.
 
 

 

 

 

 

پروژه مشاوره کارآفرینی اجتماعی برای بیماران ام اس به سمن پیوند خراسان شمالی

ااین پروژه در راستای اهداف توانمندسازی بخش اجتماعی از ابتدای سال 94 در حال انجام است. سمن پیوند در راستای اهداف ااشتغالزایی بیماران ام اس خراسان شمالی ایجاد و با مشاوره گروه مشاورین بخش سوم، در تحقق اهداف خود، طرح مشابه ساک های سبز بخش سوم را اجرایی کرده است.  

 

 

 

 

 


 

پروژه های دیگر

- پروژه مشاوره  برای بورسیه تحصیلی دانش آموزان جامعه یاوری فرهنگی

- پروژه مشاوره خوی شهر بدون پلاستیک مجمع توسعه خوی
- پروژه تهیه طرح کسب و کار برای نابینایان